Äggfall

 

Syfte med Äggfallet

Att uppmuntra elevers kreativa skapande. Syftet är också att visa på hur viktigt det är att skydda sig i trafiken.

 

Äggfallet är en populär aktivitet som kan genomföras som ett fristående arrangemang på skolan eller i samband med t. ex. en lokal Snilleblixtutställning. I Äggfallet får eleverna hitta på kluriga lösningar för att släppa ett rått ägg från hög höjd utan att det går sönder. Arbetet med Äggfallet är lämpligt att kombinera  med undervisning i trafiksäkerhet: ”Vad händer med ditt huvud om du cyklar omkull och inte har hjälm på dig – och vad händer med ägget om man släpper det i golvet utan att skydda det?”

 

Utgå från ”Lärarhandledning Äggfall och Trafiksäkerhetnedan. Ladda ner de dokument du behöver. Allt material på den här hemsidan får fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

 

Lärarhandledning Äggfall och Trafiksäkerhet

Äggfall – brev föräldrar

Äggfall – brev politiker m fl

Äggfall – brev media

Äggfallet – Uppgift 1

Äggfallet – Uppgift 2

Äggfallet – Uppgift 3

Äggfallet – Snilleblixtsockerkaka

Äggfall – utvärdering elev

Äggfall – utvärdering lärare

 

Trafikkalendern

 

Trafikkalendern jobbar för barns säkerhet i trafiken. Varje år distribueras den tilltalande och informationsrika Trafikkalendern ut till alla Sveriges skolor. Om du inte har fått Trafikkalendern kan du beställa den på info@trafikkalendern.se

 

Trafikkalendern och Snilleblixtarna samarbetar genom att utmana elever i mellanstadiet att uppfinna smarta säkerhetslösningar eller nya, smarta transportmedel för att ta sig säkert till skolan.

 

Vill du ha mer inspiration om trafikkunskap och trafiksäkerhetsarbete för dig och dina elever förslår vi att du går in på Trafikkalenderns hemsida www.trafikkalendern.se