Arbeta med Snilleblixtarna

 

Snilleblixtarna är ett utbildningskoncept som i första hand vänder sig till lärare/pedagoger som arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 5/6. Det handlar om ett entreprenöriellt lärande för att i första hand utveckla elevernas intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Men det är också ett ämnesövergripande koncept där arbetet enkelt kan anpassas till många olika skolämnen på låg- och mellanstadiet men också i särskolan ända upp till gymnasiet.

 

Lgr11 visar att Snilleblixtarna är ett utmärkt verktyg för skolans och elevernas måluppfyllelse.

Förutom i ämnet teknik kan Snilleblixtarbetet bidra med måluppfyllelser i bild, fysik, hem- och konsumentkunskap, historia, geografi, kemi, matematik, moderna språk, musik, svenska, slöjd och samhällskunskap.

Se www.skolverket.se

 

Snilleblixtarnas lärarhandledningsmaterial

Snilleblixtarnas lärarhandledningsmaterial riktar sig till dig som undervisar i förskoleklass och upp till årskurs 5/6. Men det kan även vara till glädje för dig som arbetar med yngre barn i förskolan eller med barn i fritidsverksamhet. För att erhålla den tryckta handledningen se bli medlem i Snilleblixtarna

 

Vi rekommenderar att man börjar jobba med Snilleblixtarna från förskoleklass. Men om du är intresserad att börja lite tidigare så kika på Snilleblixtarna för förskolan

 

Eftersom vi vill uppmuntra dig att jobba med Snilleblixtarna år efter år tillsammans med dina elever, ställer vi också krav på oss själva att hela tiden utveckla materialet som vi erbjuder dig. Meningen är att du ska få hjälp och inspiration genom ett bra handledningsmaterial för arbetet med Snilleblixtarna.

 

Lärarhandledningarna finns i tre delar. Nedan beskrivs stora delar ur den första delen ”Att arbeta med Snilleblixtarna” som är till för dig som vill börja arbeta med Snilleblixtarna. Men det går också mycket bra att börja med den andra delen ”År efter år med Snilleblixtarna” som även den inkluderar våra 7 basmoment. Med utgångspunkt i teknik, naturvetenskap, uppfinnande och entreprenörskap väcker du intresset och lusten hos både dig själv och dina elever. Tips kan du också få i den tredje delen ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta”. Hela Snilleblixtprocessen stämmer väl överens med Lgr11. Se Snilleblixtarna och Lgr11-Teknik

 

Snilleblixtarnas 7 basmoment

Snilleblixtarnas grundkoncept består av sju bas-moment som förutom att eleverna får utlopp för sin kreativitet och fantasi också ger dem träning i exempelvis grupparbete, presentationsteknik, dokumentering m.m.

Till varje moment finns färdiga formulär för t.ex. arbetsuppgifter och brev till föräldrar.

 

Läs detta först, viktigt: Snilleblixtarnas Tänk på! – innan du Undersöker (Pillar)

 

Det kan också vara idé att prata lite om verktyg innan man sätter igång Snilleblixtarbetet. För att kunna demontera en apparat behöver man ju t.ex. använda både skruvmejsel och tång. För att göra saker ock ting lite enklare för dig som lärare finns det tipspromenader om både verktyg och apparater. Tipspromenaderna hittar du på Extra teman/projekt

 

Undersöka (Pilla) 

Skapa (Sätta ihop)

Upptäcka 

Klura 

Bygga 

Visa 

Sortera

 

Extra teman/projekt

Som stöd till dig som pedagog har vi förslag på en mängd olika teman och projekt. Dessa utgår från Snilleblixtarna och inkluderar en mängd olika skolämnen. Du kan använda dem som de är eller ha dem som inspiration till uppgifter som du hittar på själv. Se Extra teman/projekt

 

Elevdiplom

När ert Snilleblixtarbete är färdigt för den här gången bör eleverna få ett diplom som visar att de är diplomerade Snilleblixtar. Diplom finns även för förskolan. Beställning elevdiplom Snilleblixtarna

 

Snilleblixtfilmen – en bild kan säga mer än tusen ord

Vad kan då inte en hel film säga… Du som gått vår utbildning är välkommen att låta dig inspireras av barn och vuxna som med liv och lust jobbar med Snilleblixtarna i denna film. Kolla på Snilleblixtbion