År efter år med Snilleblixtarna

 

Att arbeta med Snilleblixtarnas ”grundkoncept” – de sju stegen – vid ett eller några enstaka tillfällen ger eleverna en rolig upplevelse som de sällan kommer att glömma. Men, att arbeta med Snilleblixtarna år efter år ger eleverna verktyg som hjälper dem att bevara och bejaka sin nyfikenhet och att fortsätta utveckla sin kreativa förmåga.

 

För att det ska vara stimulerande både för dig och dina elever att kontinuerligt fortsätta arbeta med Snilleblixtarna har vi ytterligare handledningsmaterial för Snilleblixtlärare, ”År efter år med Snilleblixtarna” och ”År efter år med lärglädje – så gjorde vi på Hallsta . Det är ett material som du som utbildad Snilleblixtlärare kan starta med direkt eller som du kan gå vidare med och fördjupa Snilleblixtarbetet tillsammans med dina elever – om du tidigare jobbat med grundkonceptet.

 

Lärarhandledningarna och material här på hemsidan ger konkreta exempel på hur du, genom att arbeta med olika teman och projekt, kan variera Snilleblixtarna och successivt fördjupa elevernas intresse och förmåga från f-klass ända upp till årskurs 5/6. I ”År efter år”, så jobbar man också med grundkonceptets sju steg.

 

Så här är materialet uppbyggt

 

För varje skolår finns ett antal teman att välja bland. Det finns också korta beskrivningar av varje tema som du kan skriva ut. Se varje årskurs nedan. Det finns även tips om kopplingar till andra skolämnen, förslag till elevprojekt m.m. Se Extra teman/projekt

 

Eleverna i f-klass och år 1-2 får genom sagor och sånger stifta bekantskap med ”Blixten och hans Vänner”. Tankarna bakom detta är att ta vara på berättelsens fantasieggande kraft. Som pedagog väljer du förstås om du vill följa konceptet i sin helhet eller om du väljer ut vissa delar och kanske anpassar dem till din undervisning. Hela materialet är väl knutet till Lgr11. Snilleblixtarna och Lgr11-Teknik

 

Snilleblixtarna består av ytterligare ett material ”Så här gjorde vi…” som är lämpligt att kombinera med ”År efter år” och där en del teman är desamma som i ”År efter år”.

 

Allt material på hemsidan kan fritt kopieras för att användas i skolarbetet, men kom ihåg att hänvisa till källan.

 

Tips – att arbeta med Snilleblixt-teman

Förskoleklass – här hittar du sagor och teman

Årskurs 1 – här hittar du sagor och teman

Årskurs 2 – här hittar du sagor och teman

Årskurs  3 – här hittar du berättelser och teman

Årskurs 4 – här hittar du berättelser och teman

Årskurs 5 – här hittar du berättelser och teman