Om Snilleblixtarna

Snilleblixtarna är så mycket, men handlar främst om att uppmuntra barns intresse för bl.a. teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med Snilleblixtarna utvecklar eleverna bl.a. en tro på sig själva och sina idéer, förmåga att utforska omvärlden, förverkliga drömmar och lösa problem som dyker upp i vardagen samt att praktiskt tillämpa sina kunskaper för att förverkliga idéerna.

Snilleblixtkonceptet vänder sig i första hand till pedagoger/lärare, som arbetar i förskola och skola upp t.o.m. årskurs 5/6. Ska vi får fler elever som intresserar sig praktiska tekniska yrken och för teknik och naturvetenskap på gymnasiet, och senare på högskolan måste vi stimulera intresset tidigt i grundskolan. Snilleblixtkonceptet gör det är en arbetsmodell som också hjälper lärarna att nå flera uppsatta mål i Lgr11.

 

Snilleblixtarna utvecklas och sprids av den allmännyttiga, ideella föreningen Snilleblixtarnas Vänner.

 

Här kan du läsa mera om oss: Vad är Snilleblixtarna_A5-folder mars 2017

 

2009 års vinnare av Kunskapspriset

År 2009 fick Snilleblixtarna i Sverige Nationalencyklopedins stora Kunskapspris i kategorin föreningar/organisationer. Priset delades ut till: ”De som på ett nyskapande, lustfyllt och framgångsrikt sätt förmedlar kunskap till andra. Kunskapspriset vill göra nyskapande kunskapsspridare till Sveriges kunskapshjältar. Pristagarna ska vara goda förebilder och våga tänka i nya banor. På så sätt kan priset bidra till att göra Sverige lite klokare.”

 

Globala mål

Vi står inför en omvälvande tid. Världens ledare har tagit på sig 17 globala mål som ska nås till 2030. Runt dessa finns många uppgifter för barnen att fundera över och lösa med egna fräscha idéer. Här hittar du en länk till dessa mål: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

I vårt globala samhälle finns ett antal riktigt stora utmaningar att ta sig an. Med t.ex. klimatförändringar och miljöförstöring på världens alla agendor är det angeläget att hitta små och stora lösningar på problem förknippade med dessa frågor. Barn är duktiga på det här och att intressera barn och ungdomar för teknik och naturvetenskap är en god investering inför framtiden.

 

För att Sverige ska stå väl rustat i det globala samarbetet behöver vi ligga långt framme med nya lösningar och innovationer även inom andra områden. Med sitt relativt opåverkade sätt att värdera och tänka har barn många genialiska idéer om problemlösning som vi vuxna inte har. Vem vet, våra barns idéer och tankar kanske kan bli något riktigt stort i framtiden om vi bara ger dem chansen att utveckla intresset och den kreativa förmågan.