Vi tackar

 

Region Skåne (www.skane.se)
Kungliga patriotiska sällskapet (www.kungligapatriotiskasallskapet.se)
IF Metall (www.ifmetall.se)
Lärarförbundet (www.lararforbundet.se)
Stiftelsen Mellby Gård (www.mellby-gaard.com)

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne (www.oscar-hirsch.se)
Åke Wiberg Stiftelse (www.ake-wiberg.se)
Stiftelsen Kempe – Carlgrenska fonden (www.kc-fonden.se)
Stiftelsen Lars Hiertas Minne (www.larshiertasminne.se)
Cementa AB (www.cementa.se)
Lärarnas Riksförbund (www.lr.se)
Latour-Gruppen AB (www.latour.se)
Alfa Laval Corporate AB (www.alfalaval.com)
Uppdragshuset Sverige AB (www.uppdragshuset.se)

 

för deras generösa stöd till Snilleblixtarnas utveckling och spridning.